Een circulaire wereld is een wereld zonder afval. Deze bereiken we alleen door goed samen te werken. Met alle stakeholders of ‘streekholders’ in de waardeketen van het Waddengebied, zorgen we voor een regionaal circulair ecosysteem en een schoon Werelderfgoed Waddenzee!

18/03/2022

Plasticafval in het Waddengebied

Plastic afval lijkt een ongrijpbaar probleem. Ieder jaar maken we meer nieuw plastic, gebruiken we meer plastic en daardoor ook meer plastic afval. Plastic afval dat we verbranden, dat op stortplaatsen terecht komt en ook in het milieu, in onze rivieren en oceanen. Wereldwijd wordt slechts 10% van het plastic afval gerecycled of hergebruikt. In Nederland ligt dat percentage gelukkig iets hoger, maar ook hier wordt het meeste afval verbrand en verdwijnt er dus nog veel te veel in de lucht en in het milieu. En ook in de Waddenzee.

UPPACT doet hier wat aan!

Ondersteuning van het Waddenfonds

Waddenfonds logo

Met financiële ondersteuning van het Waddenfonds en door samen te werken met de vele partijen die zich al bezig houden met het inzamelen, verzamelen, sorteren, recyclen en verwerken van plastic en textiel afval in de regio, zullen we ervoor zorgen dat het Waddengebied plastic vrij wordt.

Afvalstromen & samenwerking met partners

De belangrijkste afvalstromen uit de regio van UPPACT zullen uit het Waddengebied zelf komen.

Afvalstromen van cleanups en jutorganisaties die we nu nog verbranden, afvalstromen uit visserijafval zoals pluis, touwen en netten die nu niet of moeilijk recyclebaar zijn en afvalstromen van huishoudelijk verpakkingsmateriaal zoals bijvoorbeeld de snoep- en chipsverpakkingen en meerlaagsplastic verpakkingen die Rijkswaterstaat ook op bijvoorbeeld bij het Waddeneiland Griend terugvond.

  • Met NHL Stenden kijken we naar de verwerkingsmogelijkheden van vispluis in producten voor de visserij.
  • Met CleanupXL en de Waddenvereniging kijken we naar het verwerken van grote hoeveelheden nylon 6/6 opgevist uit de Waddenzee en naar afval van de MSC Zoe.
  • Terwijl we ook het moeilijk te recyclen scheepsafval van Bek & Verburg gaan verwerken.
  • Voor Seaports Groningen gaan we binnen Startup in Residence Noord-Nederland kijken welke producten we kunnen maken voor de haveninfrastructuur.

Toepassingen

Met de UnWastor kunnen we producten maken die we ook weer echt circulair in de regio terug willen brengen. Zoals parkbankjes en overige zitelementen, maar ook infrastructuur producten voor havens of dek schrobbers uit vispluis voor vissers. Ook kijken we nadrukkelijk naar klimaat-adaptieve producten zoals groene muren, de “klimaatboom” ontworpen door House of Design voor de gemeente Leeuwarden of stoeptegels die regenwater goed kunnen afvoeren of vasthouden.

Producten gemaakt van ons eigen afval, voor ons. Dit allemaal van recyclebaar materiaal dat wij weer kunnen terugnemen om te hergebruiken of opnieuw te recyclen. Om het proces ook écht regionaal en circulair te maken en te houden. 

''Een circulaire wereld is een wereld zonder afval

...deze bereiken we alleen door goed samen te werken. Met alle stakeholders of ‘streekholders’ in de waardeketen van het Waddengebied, zorgen we voor een regionalal circulair ecosysteem en een schoon werelderfgoed Waddenzee!''
Jan Jaap Folmer
Jan Jaap Folmer
CEO & Co-founder

Comments are closed.

en_GB