Wist je dat meer dan 80% afval uit ziekenhuizen over het algemeen niet-besmettelijk afval (*) is en eigenlijk heel geschikt is voor recycling?

18/03/2022

Wist je dat meer dan 80% afval uit ziekenhuizen over het algemeen niet-besmettelijk afval (*) is en eigenlijk heel geschikt is voor recycling? 

Toch zien we nog steeds dat deze waardevolle afvalstromen in verbrandingsovens van afvalenergiecentrales terechtkomen. Wat zonde!

Bij UPPACT voeren we momenteel een pilotproject uit in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), NNRD (afvalinzamelaar en sorteerdienst) en Bek & Verburg (inname van afval), gericht op de verwerking van niet-medisch ziekenhuisafval.

Er bestaan hier drie stromen van niet-medisch ziekenhuisafval:

  • Bedrijfsafval: kantoorafval, keukenafval, afval van patiënten en bezoekers (de grootste stroom)
  • Medisch afval en klein chemisch/gevaarlijk afval
  • Vertrouwelijk papier: o.a. patiëntendossiers

Onze samenwerking richt zich op de verwerking van bedrijfsafval en licht besmettelijk medisch afval. Hieronder vallen onder meer koffie kopjes en afval uit de kantoren (bedrijfsafval), maar ook mondkapjes, handschoenen, wegwerpkleding en onderleg doekjes (medisch afval). Alles kan zo de UnWastor in Eemshaven in. Ongesorteerd, ongewassen, en ongeshredderd!

Er zijn veel toepassingen voor de outputmaterialen van de UnWastor welke in de deelnemende ziekenhuizen terug te vinden zouden kunnen zijn. Voorbeelden zijn parkbankjes en overige zitelementen, klimaat-adaptieve producten zoals groene wanden of de door House of Design ontworpen “klimaatboom”.

Het project is uitgevoerd met subsidie van:

  • Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Nationale regelingen EZK- en LNV-subsidies
  • Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

Klimaatboom​

Klimaatboom
Design: House of Design ism IPO/Niels Kuijpens
Opdracht: gemeente Leeuwarden

(*) Healthcare Waste: Basic Data and generation rates. Surya Prakash CHANDAK Senior Programme Officer United Nations Environment Programme Division of Technology, Industry and Economics International Environmental Technology Centre (UNEP DTIE IETC), 2019.

Comments are closed.

nl_NL