Pilot Ziekenhuisafval

Netherlands

Pilot Ziekenhuisafval

Grondstof
Niet-medisch ziekenhuisafval

Productie
De UnWastor – UPPACT Eemshaven

Producten
Planken & Palen als bouwmateriaal voor banken, plantenbakken, groenwanden bij ziekenhuizen.

Partners

  • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
  • NNRD (afvalinzamelaar, sortering)
  • Bek & Verburg (collectie)
maria_koijick_operatie_afval_pilot ziekenhuisafval van UPPACT
Het project is uitgevoerd met subsidie van:

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nationale regelingen EZK- en LNV-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Read More →
nl_NL